Akademik Kadro

                            Beslenme Diyetitk Bölümü      

Dr. Öğr. Üyesi Merve YURTTAŞ 

Dr.Öğr. Üyesi Hanife KARA

Öğr. Gör. Dr. Hüsna KAYA KAÇAR