Bölüm Danışman Listeleri

Öğr.Gör. Zaliha KARAPELİT Ebelik Bölümü 1.Sınıf
Dr.Öğr.Üyesi Gamze FIŞKIN Ebelik Bölümü 2.Sınıf
Dr.Öğr. Üyesi Safiye TEMEL Ebelik Bölümü 3.Sınıf
Arş.Gör. Betül UZUN Ebelik Bölümü 4.Sınıf