Dersler

Bölüm Mezuniyet Kriterleri

 Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin ve stajların tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere EBELİK alanında lisans diploması verilir. Ayrıca; Ebelik Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri de gereklidir: 
a) En az 100 doğum öncesi muayene yapmaları,
b) En az 40 gebe izlemini yapmaları, 
c) 40 normal (spontan) doğum yaptırmaları (Doğum yapacak kadın sayısını azlığı nedeniyle bu sayıya ulaşılamazsa öğrencilerin 20 doğuma yardımcı olması koşulu ile bu sayı 30’a indirilebilir) 
ç) Bir veya iki “makat doğuma” yardım etmeleri (makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır.) d) En az 100 normal doğum sonrası anne ve yenidoğan izlemi yapmaları (muayene dahil),
e) En az 40 riskli gebe veya doğum/doğum sonrası anne izlemi yapmaları,
f) Bir veya iki özel bakım gerektiren prematüre, postmatüre veya sağlık sorunu olan yenidoğan izlemi yapması,
g) Bir veya iki epizyotomi uygulaması ve dikişe başlaması gereklidir. Epizyotomi ve dikiş atma deneyimi, dikiş pratiği, epizyotomi sonrası yaranın dikilmesini ve basit parineal yırtığın dikilmesi,
h) Jinekoloji obstetri alanlarında ve yenidoğan (ya da neonatal dönem bebeklerin) ile annelerin gözlenmesi ve bakımını kapsamalıdır.

 

 

1.SINIF

 

2.SINIF

 

3.SINIF

 

4.SINIF