Pandemi nedeniyle iptal edilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz stajları için yeni tarihler belirlenerek formlar web sitemize yüklenmiştir. Belirtilen tarihlerde stajlarını yapmak isteyen öğrencilerimiz web sitemizden temin ederek doldurdukları staj formlarını (2 nüsha) en geç 12 Haziran 2020 tarihine kadar Danışmanlarına ileteceklerdir. Fakültemize iletilen staj başvuru formları ilgili bölüm başkanı ve Dekanlığa imzalatılarak öğrencinin belirttiği adrese gönderilecektir. Öğrenciler Fakültemizce de onaylanan başvuru formlarını hastaneye onaylatarak diğer belgeleriyle birlikte (müstehaklık, obis çıltısı, staj sözleşmesi) ıslak imzalı olarak en geç 16 Temmuz 2020 tarihine kadar Fakültemize teslim edeceklerdir. Herhangi bir nedenle staj yapmaktan vazgeçen öğrenciler en geç 23 Temmuz 2020 tarihine kadar dilekçe ile Kurumumuza bilgi vereceklerdir. 

 

Yaz Stajı Başvuru Formlarına Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Başarılar...

STAJ SÖZLEŞMESİ