Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan veya devam eden öğrencilerin Fakültemiz talebe işleri birim şefliğine 05.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında Muaf olmak istedikleri derslerle ilgili;

Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

**Merkezi yerleştirme veya kurumlar arası yatay geçiş ile gelen öğrenciler başvuru sırasında ders içeriklerini beyan etmediler ise yukarıda belirtilen evraklarla birlikte muafiyet başvurusu yapmaları gerekmektedir.