Mazereti nedeniyle arasınava giremeyen öğrencilerin, ortak dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil) için 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 12:00’ ye kadar ve ortak dersler dışında diğer dersler için 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (https://obs.amasya.edu.tr/) üzerinden mazeret sınavı başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuru için Öğrenci Bilgi Sistemi başvuru belgesini, (varsa) mazeretini gösterir belgeyi ve https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden ulaşabilecekleri mazeret sınav başvuru formunu sbf@amasya.edu.tr adresine belirtilen tarihler içerisinde iletmeleri gerekmektedir.

 

Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin isimleri fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir. Ortak dersler için mazeret sınavı takvimi UZEM web sayfasında yayınlanacaktır. Fakültemiz mazeret sınavları online olarak 21-25 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak, sınav takvimi fakültemiz web sayfasında yayınlanacaktır.r