AÇIKLAMALAR:


1- Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçiş başvurular, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in Ek-Madde 1'de yer alan "Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir." hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.


2- Başvurusu kabul edilen öğrencilerin 09 Eylül 2020 ÇARŞAMBA günü mesai bitimine kadar Şahsen Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi'ne başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

NOT Başvuruya gelirken aşağıda belirtilen evrakların getirilmesi gerekmektedir.(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)

  1. Ders muafiyet işlemleri için Transkript ve Ders İçeriklerinin onaylı olması,(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)
  2. 2 adet fotoğraf
  3. Kimlik fotokopisi
  4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge.(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)
  5. Yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığının gösterir belge.(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)

 

Kesin Kayıt Tarihi: 07/09/2020- 09/09/2020

Yedek Kayıt Tarihi: 10/09/2020 – 14/09/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Ebelik Bölümü (Merkezi Yerleştirme)

Hemşirelik Bölümü (Merkezi Yerleştirme)

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Ebelik Bölümü (Kurumlar Arası Yerleştirme)

Hemşirelik Bölümü (Kurumlar Arası Yerleştirme)