KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER     

NOT :Başvuruya gelirken aşağıda belirtilen evrakların getirilmesi gerekmektedir.(ıslak imzalı veya e-imzalı olması gerekir)

                  
1-        Yatay geçiş başvuru formu

2-        2 Adet Fotoğraf - Kimlik Fotokobisi

3-        Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript.
4-        Ders içerikleri (Onaylı - Tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait) (Kesin kayıtta istenecektir.)
5-        Disiplin durumunu belirten belge (Transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez).
6-        İkinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge. (Kesin kayıtta istenecektir.)
7-   Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak yatay geçiş yapmak için herhangi bir engel bulunmadığına dair belge. (Kesin kayıtta istenecektir.)

8-       Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi