AÇIKLAMALAR:


Başvurusu kabul edilen öğrencilerin 08 Eylül 2022 PERŞEMBE günü mesai bitimine kadar Şahsen Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi'ne başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.


NOT Başvuruya gelirken aşağıda belirtilen evrakların getirilmesi gerekmektedir.(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)

  1.  Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

  2. Öğrenci Belgesi (Onaylı)
  3. Ders muafiyet işlemleri için Transkript ve Ders İçeriklerinin onaylı olması,(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)
  4. 2 adet fotoğraf
  5. Kimlik fotokopisi
  6. Disiplin cezası almadığını gösterir belge.(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)
  7. Yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığının gösterir belge.(Islak İmzalı veya e-imazlı olması gerekir)

 

Kesin Kayıt Tarihi: 05/09/2022- 08/09/2022

Yedek Kayıt Tarihi: 12/09/2022 – 15/09/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Ebelik Bölümü (Merkezi Yerleştirme)

Hemşirelik Bölümü (Merkezi Yerleştirme)

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Ebelik Bölümü (Kurumlar Arası Yerleştirme)

Hemşirelik Bölümü (Kurumlar Arası Yerleştirme)