Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanlarımızdan Yrd.Doç.Dr. Mesude Uluşen ve Arş.Gör.Dr. Gamze Fışkın 20-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen "4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"'ne katılmışlardır. Kongrede Arş.Gör.Dr. Gamze Fışkın  "Gestasyonel diyabetli gebeler için diyafragmatik solunum egzersiz programı" başlıklı poster bildiri sunmuştur.
gamze hoca
  Yurt içi ve yurtdışından gelen çok sayıda katılımcının yer aldığı kongrede; ebelik mesleğinin güçlendirilmesinde iş birliğinin ve örgütlenmenin önemi vurgulanmış olup alanında uzman profesyoneller tarafından çeşitli ülkelerdeki mevcut güncel uygulamalar hakkında bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur.
  2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi' ni düzenlemek üzere 4 üniversite aday olmuş, oylama sonucu Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu seçilerek kongrenin Amasya'da yapılmasına karar verilmiştir.