8. SABDEK Genel Kurul Toplantısı

“8. SABDEK (Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi) Genel Kurul Toplantısı” Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde, 30-31 Mart 2018 tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Arzu CANSARAN'ın fakültemizi temsil ettiği toplantıda “SADBEK Özdeğerlendirme Raporu, Çekirdek Eğitim Programlarının (ÇEP) Müfredata Entegre Edilmesi, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Çalışmaları, Program Amaçları, Yeterlilikleri ve Asgari Ölçütlerin Belirlenmesi” konuları görüşüldü. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Arzu CANSARAN, bu tür toplantıların Sağlık Bilimleri Fakültelerinde eğitimin kalitesini yükseltmek ve eğitimde birliktelik oluşturmak açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.  Dr. CANSARAN toplantıların karşılıklı bilgi alışverişi içerisinde oldukça faydalı geçtiğini ifade ederek, tüm konsey üyeleri ile düzenleme kuruluna teşekkürlerini iletti. Muğla’daki toplantıda 9. SABDEK’in 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde, Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinin işbirliğinde İstanbul’da düzenlenmesine karar verildi…

 8.sadbek