“Avrupa Jinekoloji Birliği 13. Dünya Kongresi”, tüm dünyadaki kadın hastalıkları ve obstetrisyenlerin en aktif temsilcilerini bir araya getirmek, uzmanlık alanıyla ilgili klinik ve biyolojik araştırmaları yaygınlaştırmak, mediko-bilimsel deneyimleri paylaşmak, jinekolojinin çeşitli dallar üzerindeki etik ve sosyal etkilerini incelemek amacıyla 16-19 Ekim 2019 tarihinde Avusturya-Viyana’da düzenlenmiştir.

5 kıtadan 1273 katılımcının, Ülkemizden ise sadece 3 katılımcının 80 bilimsel oturumun ve 180’den fazla uluslararası konuşmacının yer aldığı kongrede üniversitemiz ve fakültemizi temsilen katılan Dr. Öğr. Üyesi Gamze FIŞKIN “The Relationship Between Dyadic Adjustment and Prenatal Attachment in Pregnant Women” isimli sözlü, “Expectations of Oncology Patients From Healthcare Staff and Role of the Nurses” isimli poster bildiri sunumu yapmıştır.

 

1 (8)2 (6)