Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Aslı YILMAZ ve Ebelik 3. Sınıf öğrencilerinden SedanurSEVİNÇ, Sinem AKTAŞ, Melike Nur ÖZBEK, Kadriye OVACIK, Esra AKTAŞ, Yağmur ÇAĞLAR, EzginurTİRYAKİOĞLU, Selvi DEVREZ, Burcu GÖÇER ve Büşra SÖĞÜT Emzirme Danışmanlığı dersi kapsamında Amasya Park AVM’de bir farkındalık programı gerçekleştirdiler.

1 (1)

      Emzirmeye doğumun hemen sonrasında başlamak hem anne, hem de bebek için yararlıdır. Kolostrum denilen ilk süt çok yoğun şekilde antikor içerdiği için yenidoğanıenfeksiyonlardan korur. 2013 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmaları sonuçlarına göre çocukların % 50’sinin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye başlandığını göstermektedir.  Aynı araştırma sonuçlarına göre bebeklerin %58’inin yaşamın ilk iki ayında sadece anne sütüyle beslendiğini göstermektedir. Bu yüzde çocuğun yaşıyla birlikte hızla azalmakta4-5 aylık bebeklerde % 10’a kadar gerilemektedir.  Annenin sütünün yetmediğini düşünmesi, hassas meme uçları, memelerin yeterince boşaltılamaması, ödem gelişmesi, meme başı çatlakları, düz meme ucu, ek gıdaya erken başlamak  emzirme sürecini olumsuz etkileyen faktörlerdir. Anne sütüyle beslenme oranının yükseltilmesi bu süreçte karşılaşılan sorunlara doğru danışmanlık verilmesi ile sağlanmaktadır. Doğum sonrası süreçte sağlık profesyonelleri anneyi destekleyecek en önemli kişilerdir. İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmenin özendirilmesi ve emzirmenin 2 yaşına kadar desteklenmesi gerekmektedir.

2 (1)

      Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu CANSARAN sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağlamak için mezuniyet öncesi eğitim programımızda Ebelik Bölümü öğrencilerimize Emzirme Danışmanlığı dersini verdiğimizi belirterek etkinliğe gösterdikleri destek için Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimine ve Amasya Park AVM yönetimine teşekkür etti.

3 (1)

4 (1)