Ebelik

 İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olan ebelik mesleği, anne, çocuk ve üreme sağlığına dönük verdiği hizmetler ile yalnız kadın sağlığı değil, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde, özellikle anne ve bebek ölümlerinin azaltılması ve istenen düzeylere ulaşılmasında önemli ve kilit bir role sahiptir.

             Ebe, ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan döneminde izlem, bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürüten, normal doğumu kendi sorumluluğunda gerçekleştiren, 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişmelerini izleyen, aşılarını yapan, üreme sağlığı ve aile planlaması konularında uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürüten, bu hizmetleri yürütürken kadın ile işbirliği içinde çalışan, etik değerleri benimseyen, toplum sağlığı hizmetlerinin merkezinde önemli rollere sahip, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir sağlık profesyonelidir.

            Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi ile varılmak istenen hedef, anne ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması, sağlıklı bireyler, sağlıklı aileler, sağlıklı nesiller ve sonuçta sağlıklı bir toplum oluşturulması ve bu durumun sürdürülmesidir. Bu anlamda iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır.

            Üniversitemiz bu sorumluluk anlayışıyla, liderlik vasfı ile beraber profesyonel bilgi ve beceriyi kullanabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, disiplinler arası ekip çalışması ve işbirliği içinde topluma gebelik öncesi, gebelik, doğum, doğum sonrası, yenidoğan dönemi ve aile planlamasına yönelik bir bütün olarak hizmet sunabilen, ebelik hizmetinin verilmesi ve geliştirilmesi sürecinde sürekli olarak sağlık bakımını yükseltecek olan araştırmalar yapabilen, paylaşabilen, ebelik girişimlerini planlayan, uygulayan, değerlendiren ve yöneten, sürekli eğitim ile bireysel gelişimini sürdüren, uluslararası standart ve etik kodları kullanan, sorumluluklarının bilincinde, nitelikli ve profesyonel ebeler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

         Ebelik programında 4 yıllık lisans eğitimi verilmekte ve programdan mezun olan öğrenciler "Ebe" unvanı almaktadır. Programdan mezun olabilmek için 190 kredi karşılığı ders almak gereklidir. Üniversitemiz ebelik bölümü 2011-2012 öğretim yılı itibariyle ERASMUS programı kapsamında Çek Cumhuriyeti Güney Bohemia Üniversitesi ile imzalanan protokol doğrultusunda öğrenci ve öğretim elemanı değişimi imkanı sunmaktadır. Bu programdan mezun olanlar sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilirler.

            Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerine  Üniversitemize ait İpekköy Yerleşkesi'nde devam etmektedir.


                                                                                          

Misyonumuz

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak misyonumuz; çağdaş, gelişim ve değişimlere açık, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen, eleştirel düşünce gücüne sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ekip ruhuyla çalışan, mesleki etik ve ilkelere bağlı, bakım verici, girişimci, eğitici, araştırmacı, sorgulayıcı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen, otonomi sahibi, donanımlı ve profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak vizyonumuz; toplumun gereksinimlerini karşılayabilecek sorumlu eğitim anlayışı ve nitelikli ebelik hizmetleri sunumu nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen ebelik bölümleri arasında ilk sıralarda yer almak, sağlık politikalarının geliştirilmesinde ve sağlık bakım sürecinde alınan kararlar ve politikalarda aktif rol alan meslek üyelerini yetiştiren bir kurum olmaktır.

                                                                                                   Dr.Öğr.Üyesi Safiye ÖZKAN

                                                                                                             Ebelik Bölüm Başkanı