Dr. Öğrt. Üy. Safiye ÖZKAN

Bölüm Başkanı

 

Öğrt. Gör. Zeliha KARAPELİT

Bölüm Başkan Yardımcısı