Hemşirelik

    Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur.
    Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır. Hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Milliyet, renk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü hemşirelik hizmetini kısıtlayamaz.
    Amasya Üniversitesi, bu sorumluluk bilinciyle öğrencilere, hemşirelerin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırarak, bireyin ailenin ve toplumun sağlığının korunması,geliştirilmesi,bakımı ve tedavisinden sorumlu hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
    Bölümümüz eğitim faaliyetlerini lisans düzeyinde yürütmekte olup,hemşireliğin temel alanlarına yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır.
    Mezun öğrencilerimiz hastanelerde,özel sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda,okul,işyeri,yaşlı bakım merkezleri ve evde bakım hizmetlerinde çalışabilmekte,ayrıca sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında görev bilim uzmanlığı ve doktora dereceleri alarak akedemik kariyer yapabilmektedirler.

Misyonumuz


Hemşirelik eğitim, araştırma ve uygulamalarında mükemmelliği yakalayarak bilimsel gelişmelere dayalı olarak birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet vermek için, etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, lider, yetkin hemşireleri yetiştirerek bireylerin ve toplumun sağlığının geliştirilmesine anlamlı katkıda bulunmaktır.


Vizyonumuz


Ulusal ve Uluslararası düzeyde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyan, öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, uluslararası düzeyde lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmaktır.

                                                                                         Doç.Dr. Neslihan KARAVİN

                                                                                             Hemşirelik Bölüm Başkanı