A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Neslihan KARAVİN

Bölüm Başkanı

-----------------------------------------------------

 Res 2

Dr. Öğrt. Üy. Gonca ÜSTÜN

Bölüm Başkan Yardımcısı