Bölüm Danışman Listeleri

Dr.Öğr.Üyesi Gamze FIŞKIN Ebelik Bölümü 1.Sınıf
Dr.Öğr.Üyesi Safiye TEMEL Ebelik Bölümü 2.Sınıf
Arş.Gör.Betül UZUN Ebelik Bölümü 3.Sınıf
Öğr.Gör. Gonca ÜSTÜN Ebelik Bölümü 4.Sınıf