Bölüm Danışman Listeleri

Arş.Gör.Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf
Öğr.Gör. Aslı MEMİŞ Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf
Arş.Gör.İbrahim TOPUZ Hemşirelik Bölümü 3.Sınıf
Arş.Gör.Gamze Gülsün PALA Hemşirelik Bölümü 4.Sınıf