Ebeler Günü Etkinliği- Çevrimiçi Sempozyumu

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından “21-28 Nisan Ulusal Ebelik Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü” etkinlikleri kapsamında 4 Mayıs 2021 tarihinde “Ebeler Günü Etkinliği-Online Sempozyumu” düzenlendi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen sempozyumun katılımcıları arasında Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meryem Çetin, akademisyenler, klinisyen ve öğrenci ebeler yer aldı.

Açılış konuşmasında Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. Safiye ÖZKAN, “Ebelikte kadının önemi, öncelikle bir kadın olarak diğer kadınlara destek olmamız ve en özel zamanlarında yanlarında olmamız ile başlar. Sağlıklı ve güçlü kadınlar ile gelecek nesillerin hayata sağlıklı başlangıçlar yapabilmesi için bakım hizmetlerimiz vazgeçilmez konumdadır. Mesleğimizin dünyada ve ülkemizde kadınların güçlendirilmesinde önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. İyi eğitimli ve donanımlı ebelerin hizmetleri sayesinde toplumun yarısını oluşturan kadınların başta sağlık olmak üzere her anlamda güçlendirilmesi sonucunda daha gelişmiş ve ileri düzeyde bir Türkiye olacağımıza gönülden inanıyorum. Hepinizin dünya ebeler gününü kutluyor, bu zorlu süreçte görev ve sorumlulukları artmasına rağmen özveriyle çalışan başta ebeler olmak üzere tüm sağlık profesyonellerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Ardından Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meryem Çetin açılış konuşmasında, “Tarihçesi insanlığın doğuşuna kadar uzanan ebelik, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bulunduğu ülkedeki resmi ebelik programına kabul edilerek ön görülen ebelik programını başarı ile tamamlayan ve gerekli mesleki yeterlilikleri kazanan, yasalara uygun olarak yetkilendirilmiş kişilerden oluşmaktadır. Ebelik hizmetleri, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım, güvenli annelik, sağlık eğitimi, kadın sağlığı, adölesan sağlığı, cinsel sağlık, aile planlaması ve çocuk sağlığı hizmetlerini kapsamaktadır. DSÖ’nün pandemi olarak kabul ettiği COVID-19 salgını sebebiyle profesyonel sağlık hizmeti sunan ebelere büyük sorumluluklar düşmüştür. Pandeminin başından beri ebeler üzerine düşen her görevi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedirler. Aynı zamanda pandemi ile mücadeleye yön veren ebelerin filyasyon, aşılama gibi pek çok hizmette yer aldığını da gördük, görmekteyiz. Toplum sağlığı için büyük özveriyle çalışan ülkemizdeki yaklaşık 56 bin ebeyi potansiyel bir hayat kurtarıcı olarak görmekteyim ve onları göstermiş oldukları adanmışlık için sonsuz saygıyla anıyorum. Ayrıca COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden bütün sağlık profesyonellerini ise ebeler nezdinde anıyorum. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun Verileri Takip Et: Ebelere Yatırım Yap 2021 Temasını dile getirerek tüm ebelere bilimin ışığında aydınlık ve sağlıklı gelecekler diliyorum. Bu mesleğe katkı sağlayan tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ulusal Ebeler Haftasını ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutlar, ebelik bölümünde eğitimlerini sürdüren tüm öğrencilerimizin yarınlarda topluma yatırım yapan nitelikli ebeler olmasını yürekten temenni ederim.” dedi.

Resim 1

İlk olarak başkanlığını Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mesude ULUŞEN’in yaptığı ICM 2021 Teması ‘Verileri İzlemek, Ebelere Yatırım Yapmak’ başlıklı oturuma geçildi. Bu oturumda Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Safiye ÖZKAN “Küresel Sağlık ve Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Ebeliğin Yeri ve Önemi” başlıklı konuşmasını yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Safiye ÖZKAN konuşmasında, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi uluslararası kuruluşların Sürdürülebilir Kalkınmanın özellikle 2030 Gündemine ulaşılmasında ebeliğin önemli bir yere sahip olduğunu kabul ettiklerini, alanında son derece yetkin ve kanıta dayalı bakım sunabilen iyi eğitimli ebelerin cinsel, üreme, anne ve yenidoğan sağlığı bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada anahtar role sahip olduğunu ifade etti.

R2

 Ebeler kadın, yenidoğan, çocuk ve ailelere kaliteli, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet sunabilmek için obstetri, neonatoloji, sosyal bilimler, halk sağlığı ve etik konularda gereki bilgi ve beceriye sahiptir.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema YILMAZ “Ebelik Eğitiminde Standartlar ve Yetkinlikler” başlıklı konuşmayı yaptı. Prof. Dr. Sema YILMAZ, dünyada ebelik eğitimi ve hizmetlerinin, ülkenin tarihsel, kültürel, sosyopolitik durumlarından etkilendiğini bu nedenle ülkeler arasında farklılık gösterdiğini ve gelişiminin yavaş olduğunu belirtti. Ülkemizde ebelik mesleki eğitiminin sevindirici düzeyde olduğunu belirten Yılmaz, ülkemizin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkedeki mevcut ebelik eğitimlerinden bahsetti. Yılmaz konuşmasında ebenin mezun olurken bölümü tarafından kazandırılması hedeflenen tutum ve özelliklerin yer aldığı 11 maddelik ebelik program yeterliliklerine de değindi. Yılmaz sözlerine, “Ebelere yapılan yatırım bir tohum gibidir. Eğer siz ebelere bolca yatırım yaparsanız büyük bir ormanınız olur, mutlu ve sağlıklı toplumlar olur.” diyerek son verdi.

R3

Ardından Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze FIŞKIN’ın başkanlığını yaptığı “Pandemi Süreci ve Ebelik” başlıklı ikinci oturuma geçildi. Bu oturumda ebe Merve AKKAŞ, “Pandemi Süresinde Ebelik: Klinisyen Deneyimi” adlı konuşmasını yaptı. Akkaş konuşmasında, “Sağlık profesyoneli ebeler, pandemi sürecinde en ön safhada yer almıştır. Ebelik, pandemi sürecinde kadınların endişeli ve ürkek bakışlarına destek olmaktır. Bir kadının, gebenin yegâne destekçisi ebelerdir. Sağlık profesyonelleri olarak bu zor süreçte kadının daha çok yanında olduk ve bilgilendirilmelerine daha çok önem verdik.” diyerek kendi deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Akkaş sözlerine “Tüm dünya birbirinden kaçarken biz ebeler anne ve bebeği birbirine kavuşturmak için var olduk.” diyerek son verdi.

R4

Son olarak öğrenci ebe Gülay ÇELİK ise “Pandemi Sürecinde Ebelik Eğitimi: Öğrenci Deneyimi” adlı konuşmasını yaptı. Çelik konuşmasında, “pandemi hayatın her alanda etkisini sürdürürken bundan en çok etkilenen sektörlerin başında eğitimin geldiği tartışılmaz bir gerçektir” diyerek pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları ve özellikle uygulamalı derslerin yürütülmesine ilişkin korkularını paylaştı. Çelik konuşmasına uygulamalı dersler kapsamında arkadaşları ile birlikte hazırladıkları maketleri göstererek son verdi.

 R5

Program Mersin Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları videonun izlenmesinin ardından katılımcılara teşekkür belgesi ve fidan dikim sertifikalarının takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

 R6

 R7

  R8

 R9

R10