Sağlık Yüksekokulumuz öğretim üyelerinden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği yönetim kurulu üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ, 23 Şubat 2017 tarihinde Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu-Hedef: Etkin Bakım Sıfır Enfeksiyon II” sempozyumuna katılarak “Santral Ven Kateterleri”  başlıklı panelde oturum başkanlığı yapmıştır.

 banu hoca3

 

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği’nin organizasyonuyla Türkiye’nin çeşitli illerinde yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik bakımının kalitesinin artmasında katkı sağlamak amacıyla yoğun bakımı ilgilendiren konularda çeşitli konularda sempozyumlar yapılmaya devam edecektir.

Sempozyum, İstanbul’da yoğun bakım ünitesinde çalışan hekim ve hemşireler başta olmak üzere yaklaşık 450 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İstanbul’da gerçekleştirilen sempozyuma Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’den eğitim hemşireleri Hülya ERDOĞAN ve Selma ERGİN ile enfeksiyon kontrolhemşiresi Mehtap ERTÜRK’ün  de katılımları sağlanmıştır.

“Hemşirelik bakımının kalitesinin yükseltilmesinde akademisyen ve klinisyen hemşireler arasında işbirliği sağlanmasının çok önemli olduğunu” vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ, bundan sonra düzenlenecek olan hemşirelik toplantılarında da özellikle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de çalışan hemşirelerin katılımlarını motive edebileceğini belirtmektedir.  

banu hoca4

 

banu hoca2