FAKÜLTE KURULU

Prof.Dr. Recep KÜRKÇÜ

Başkan

Doç.Dr. Neslihan KARAVİN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Safiye TEMEL

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Gamze FIŞKIN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Neşe UYSAL

Üye