FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Recep KÜRKÇÜ

Başkan

Prof.Dr. Mehmet EVSİLE

Üye

Prof.Dr. Birsen AYDIN KILIÇ 

Üye

Prof.Dr. Ahmet DURSUN 

Üye

Doç.Dr. Neslihan KARAVİN 

Üye

Doç.Dr. Arif AYAR 

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Hüsna KAYA KAÇAR

Üye