15.03.2021 tarihinde yapılan Fakültemiz Akademik Kurul Toplantısına; Rektör Prof. Dr. Süleyman ELMACI, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil APAYDIN, Prof. Dr. Önder DUMAN ile Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Neslihan KARAVİN ve Dr. Öğrt. Üy. Hüsna KAYA KAÇAR ile fakültemiz öğretim elemanları katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman ELMACI konuşmasında genel kadro durumu, bu konuda yapılan çalışmalar, akademisyenlerin özlük hakları ve bu hakların geciktirmeden verilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Rektör, öğrenci alımının önümüzdeki yıllarda artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını, lisansüstü öğrenci sayısının ve mezunların artırılması gerektiğini kaydetti. Bilimsel, kültürel her türlü çalışmayla üniversiteye katkıda bulunanlara teşekkür eden Rektörümüz, bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek fizikî yapı ile ilgili çalışmalar yapıldığını, Sağlık Bilimleri Fakültesini rahatlatacak tedbirlerin alınmakta olduğunu kaydetti.

Eğitim-öğretim sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak için öğretim elemanlarının görüşleri alınarak toplantı sona erdi.

 IMG_8465

IMG_8475

IMG_8504

 

IMG_8494