Sağlık Bilimleri Öğrenme Şenliği’nde

    "Her an ve her fırsatta öğrenme" fikriyle başlatılan Yaşam Boyu Öğrenme Şenliği'ne üniversitemizi temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve elemanlarımız Dr.Öğr.Üyesi Nurhan DOĞAN, Dr.Öğr.Üyesi Gamze FIŞKIN, Dr.Öğr.Üyesi Safiye TEMEL, Arş.Gör.Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM, Arş.Gör.İbrahim TOPUZ ve Arş.Gör.Betül UZUN katılmıştır. 27-28 Eylül 2018 tarihinde Amasya Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen Yaşam boyu Öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmak için 22 farklı kurum tarafından standlar açılmış ve yaşamın farklı bilimsel, sanatsal ve kültürel içerikleri hakkında bilgilendirilmeler yapılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından da doğru nefes alma teknikleri, sağlıklı beslenme, fiziksel egzersiz ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları, stresle baş etme, sigara ve zararları, kanserden korunma ve tarama yöntemleri, kadın ve üreme sağlığı konuları hakkındaki güncel bilgiler sunulmuştur. Hem ziyaretçiler hem de diğer standlarda görevli olan kamu personelleriyle interaktif bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

 1 (7)

Dr. Öğr. ÜyesiNurhan DOĞAN

    “İnsanların kendi sağlıklarını belirleyen bileşenler üzerindeki kontrollerini arttırmaları toplumun sağlık düzeylerinde de yükseltmeyle sonuçlanacaktır. Yaşam boyu sağlık ya da sağlıklı yaşam kültürü, toplumda herkes tarafından içselleştirilmesi ve uygulanması gereken bir yaşam şeklidir.Bu gelişimi sağlamak için yapılacak en güzel yaklaşım sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek, varsa yanlış davranışlar onları değiştirmektir. Amacımızın sağlıklı bir toplum ve nesil olmasından dolayı, sağlığın geliştirilmesi, hastalıklardan korunma ve kişilerin sağlık durumunun saptanması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Davranış değişimi anlık bir süreç değildir ancak bu gibi etkinliklerle toplumun farkındalığı artırılarak, sağlıkta gelişmeler sürdürülebilecektir. Bu amaçla bizlerde Yaşam Boyu Öğrenme Şenliği'nedoğru nefes alma teknikleri, sağlıklı beslenme, fiziksel egzersiz ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları, stresle baş etme, sigara ve zararları, kanserden korunma ve tarama yöntemleri gibisağlıkla ilgili bilgiler vererek katkıda bulunmak istedik. Bu denli anlamlı ve güzel bir etkinlikte bizlerin toplumun her kesimiyle buluşmamızı sağlayan Amasya Valiliği, halk eğitim müdürlüğü ve ASO Müdürlüğü'ne, her türlü bilimsel aktivitemizde bizden desteğini esirgemeyen Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, etkinliğe değerli katkılarıyla destek olan meslektaşlarıma teşekkür ederim.

2 (5)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze FIŞKIN

"Ülkemiz popülasyonunun yarıya yakınını oluşturan kadınlarımız gerek biyolojik gerek psikososyal açıdan erkek popülasyonuna oranla daha fazla risk altındadır. Bu açıdan kadınların doğumundan ölümüne kadar olan tüm yaşam dönemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesinin yanında sosyal, ruhsal ve fiziksel anlamda sağlıklı olmasının sağlanması, aynı oranda sağlık hizmetleri olanaklarına sahip olmaları ve toplumda etkin bireyler olabilmelerini sağlayacak gerekli unsurların da titizlikle ele alınması gereklidir. Geleneksel yaklaşıma sahip gelişmekte olan ülkelerde kadının sadece doğurganlık dönemine odaklanmış olmaları adölesanlar, menopoz-menopoz sonrası dönemdeki kadınlar ve yaşlı kadınların ihmal edilen gruplar arasına girmesine neden olmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklı boyutlarda yaşanan kadın sağlığına ait sorunlar evrenseldir ve küresel şekilde ele alınmalıdır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin kadın sağlığı parametreleri ve kadının toplumsal statüsüyle hatta kadının statüsü ile üreme sağlığı arasında da doğrudan bir ilişki olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı kadın; sağlıklı bebek, sağlıklı aile ve sağlıklı bir toplum demektir. Bu açıdan kadının yaşam evreleri arasında eşsiz deneyimler yaşayacağı doğurganlık çağının da sağlıklı şekilde sürdürülmesi önemlidir. Bu döneme ait optimal sağlıklılık durumunu ifade etmek için üreme sağlığı terimi kullanılır. Üreme sağlığı; zararlı geleneksel uygulamalardan kaçınma, adölesan cinselliği, istenmeyen gebelikler ve sağlıksız düşükleri önleme, anne ölümlerini engelleme, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı tedbirler, üreme organları kanserleri, organ sarkmaları (prolapsuslar) ve cinsiyet temelli şiddetle ilgili tüm konuları bünyesinde barındırır. Bu amaçla standımızda kadın sağlığını korumaya yönelik davranışlar, güvenli cinsellik eğitimi, gebeliğin oluşumu ve istenmeyen gebeliklerden korunma yolları, kansere yönelik tarama yöntemleri, kendine kendine meme ve vulva muayeneleri, organ sarkması ve idrar kaçırmaya yönelik kegel egzersizleri hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Halkımızın bu konuyu eskisi kadar bir tabu olarak görmekten vazgeçtiği hala ufak çekinceleri olsa da bu eğitimlere göstermiş olduğu alakadan ötürü son derece memnunuz. Böyle güzel bir etkinlikte bizleri toplumumuzun her kesiminden insanlarla buluşturduğu için Amasya Valiliği, belediyesi, halk eğitim müdürlüğü ve ASO Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Burada bulunarak halka dokunmuş olmanın verdiği gurur ve mutluluğu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve bu etkinliklerin kapsamının daha da arttırılarak devam etmesini temenni ederiz." dedi.

3 (6)

Arş. Gör.Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üye ve elemanları Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğrenme Şenliği Projesi kapsamında 27-28 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen ‘Öğrenme Şenliği’ne gönüllü katılarak, ilgili tüm bireylere;

*Sağlıklı ve dengeli beslenme

*Aile planlama yöntemleri

*Kanserden korunma, erken tanı ve taramalar,

*Kendi kendine meme muayenesi yapma

*Sigaranın zararları ve sigarayı bırakma

*Ağız ve Diş sağlığının önemi

*Emzirme ve ek gıdanın önemi

*Fiziksel Egzersizin önemi ve teşvik gibi konularda bireysel danışmanlık ve sağlık eğitimi verilmiş,

Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve KETEM gibi sağlık kuruluşlarından kimlerin, nasıl ve ne zaman yararlanacakları konusunda bilgilendirme yapılmış,

Kendi kendine meme muayenesi yöntemi ilgili tüm kadınlara, demonstrasyon (göstererek yapma) yöntemi ile detaylı anlatılmış,

Kanserde Erken Tanının Önemi ve Kanserden Korunma Yolları, Sağlıklı ve Dengeli Beslenme, Fiziksel Egzersiz, Ağız-Diş Sağlığı, Sigarayı Bırakma, Meme Kanserinden Korunma vb. konularda bireylere Amasya Sağlık İl Müdürlüğü’nden alınan el broşürleri dağıtılmış,

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin özenle hazırladıkları afiş, broşür, kartonlarla yapılan görsel metaryallerle bireylere verilen sağlık eğitimleri daha kolay anlaşılır hale getirilmiştir.

4 (5)

Arş. Gör. İbrahim TOPUZ

Halk Eğitim Müdürlüğü ve ASO tarafından düzenlenen öğrenme şenliği kapsamında; öncelikle okul çağındaki çocuklara diş fırçalama, beslenme, hijyen ve preadölesan döneme ilişkin bilgiler; yetişkin bireylere ise cinsel sağlık/üreme sağlığı, sigara bırakma, obezite ve kansere ilişkin taramalar konusunda danışmanlık hizmeti verilmiştir. Hazırladığımız bilgilendirici görsel sunumlarla halkı şenlik alanına davet ederek ihtiyaçları doğrultusunda veya merak ettikleri konularda açıklamalarda bulunduk ve ilgili kurumlara (hastane, ASM, KETEM) yönlendirdik. Sigara kullanımı, obezite ve kanserlerin yaygınlaştığı günümüz toplumunda bu tür etkinliklerle daha fazla bireye ulaşarak, toplum sağlığını yükseltmek tek amacımız olmalıdır. Bu amaçla düzenlenen etkinliğe katılmaktan gurur duyuyor, etkinliğe destek veren ve katılan bütün hocalarıma, değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.

5 (3)

Arş. Gör. Betül UZUN

Toplumumuzu sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına üniversitemizi temsilen katıldığımız, 27-28 Eylül 2018 tarihinde düzenlenmiş olan öğrenme şenliğini başarılı bir şekilde tamamladık. Şenlik kapsamında bize ayrılan stantta öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız maketleri ve broşürleri sergileyerek, standımızı ziyaret eden gençlere, sigaranın zararları, yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşam konularında;  yetişkinlere, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Rahim Ağzı Kanseri Taraması, Kendi Kendine Testis Muayenesi, Prostat Kanseri Taraması ve aile planlaması konularında danışmanlık hizmeti verdik. Halkı bilinçlendirerek toplum sağlığını yükseltmek adına yürütülen bu tür etkinliklerin daha fazla sayıda yapılması ve desteklenmesini umut ediyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bütün hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

6 (3)

7 (3)