Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Rehabilitasyon Hemşireliği Dersi kapsamında dersi alan 4. Sınıf Hemşirelik öğrencileri ve Sağlık Gönüllüleri Kulübüüyelerinden oluşan öğrencilerle birlikte,Dr. Öğr. Üyesi Nurhan DOĞAN akademik danışmanlığında Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında öğrenciler tarafından Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan yaşlı bireylere zihni güçlendiren beyin egzersizleri ve çeşitli etkinlikler yaptırılmıştır.

Foto 2

“Doğurganlık oranlarındaki düşüş, teknolojik ve sağlık alanındaki gelişmelere bağlıbirçok hastalığın tedavi edilebilir olması, eğitim ve beslenme koşullarının iyileşmesi, anne ve bebek ölüm hızlarının azalması, kronik hastalık risk faktörlerinin kontrol altına alınması gibi faktörler yaşlı nüfusun hızlı artışına neden olmaktadır. Ülkemizgenelindeortalama beklenen yaşam süresi78 yıl olup, bu süre erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.8 yıl olarak hesaplanmıştır.

Ülkemizde olduğu gibi Dünya genelinde yaşlı nüfusta artışın olması, bir takım fizyolojik, sosyal ve emosyonelsorunları beraberinde getirebilmektedir. Bu açıdan yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip olduklarını ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak gerektiği herkes tarafından bilinmeli ve önemsenmelidir. Engellenemeyen bir gerçek olanyaşlanma sürecinde, her yeni güne sağlıklı bir yaşam katmalı, yaşlanmak değil yaş almak için neler yapabiliriz bununla ilgilenmeliyiz. Aktif yaşlanma süreci içerisinde yaşlı bireylerin gençlerle birlikte aktivitelerde bulunmalarının önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Nurhan DOĞAN, öğrencilerimiz için de Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan yaşlı bireylerle kısa sürelide olsailetişim kurmuş olmanınyaşam tecrübelerinekatkıda bulunduğunu dile getirdi.

Son olarak Rehabilitasyon Merkezi Müdürü’nün öğrencilere vurguladığı biz söz vardı “Gençler, aslında yaşlı bireylere değil, kendi geleceklerine bakıyor…” Sağlık Gönülleri Kulübü olarak da bizler “Ne ekerseniz, onu biçersiniz. O yüzden ektiğiniz hep iyilik olsun, bir gün hepimiz yaşlanacağız o yüzden çevremizdeki yaşlılara daha özenli davranalım, onları ziyaret edelim, onların da gençler gibi ihtiyaçlarının olduğunu unutmayalım…”diyoruz.

Foto 1