Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde yaklaşık 2,3 milyon kadın ve erkeğin her yıl işle ilgili kazalara veya hastalıklara yenik düştüğüne, Dünya çapında yılda 340 milyon iş kazası veya iş ile ilgili meslek hastalıklarının meydana geldiğine vurgu yapmaktadır. Bu tür kaza, yaralanma ve ölümlerin engellenebilmesi için, işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte çalışan işyeri hemşiresine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu amaçla Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencileri Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında Suluova’da bulunan Kozlu Yumurta - Kozlu Gıda İmalat San. ve Tic.A.Ş.’ye işyeri gezisinde bulundular.

Dersin sorumlu öğretim üyesi Dr. Öğr.Üyesi Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM rehberliğinde gerçekleştirilen bu işyeri gezisi, gelecekteki meslek yaşamında ‘İşyeri Hemşiresi’ olarak çalışmayı düşünen hemşirelik öğrencilerine rehber olmuştur. İş Sağlığı Güvenliği uzmanı İlyas Telli ve işyeri hemşiresi olarak çalışan Şahin Baştürk’ün yaptıkları eğitim ile öğrenciler, işyerinde işçilerin karşılaştıkları tehlike ve riskleri gözlemleyebilme, periyodik sağlık muayenelerini öğrenme, iş ve iş ortamının işçiler açısından önemini değerlendirebilme, işyeri hemşiresinin çalışma şartlarını, görev, yetki ve sorumluluklarını gözlemleme ve öğrenme imkanı sağlayan bu geziden memnun ayrılmıştır ve gezi amacına ulaşmıştır.

Dr. Öğr.Üyesi Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM  bu gezinin gerçekleşmesinde destekleri için;

Rektörümüz Prof.Dr. Süleyman ELMACI’ya,

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof.Dr. Recep KÜRKÇÜ’ye,

Hemşirelik bölüm başkanı Doç.Dr. Neslihan KARAVİN’e,

Bu işyeri gezisinde bizlere eşlik eden Arş.Gör.İbrahim TOPUZ ve Arş.Gör.Dilara AYDIN’a,

Kozlu Yumurta - Kozlu Gıda İmalat San. ve Tic.A.Ş’ye teşekkür ederim dedi.

 

6f 6e 5098-8524-45cf -85f 8-cc 663d 02670c (1)

61ccfdca -ff 07-46c 4-bd 10-b 315b 580f 30f

76a 09e 04-f 63a -4b 4a -affe -58670adf 6413

04916d 21-bd 26-4fb 7-8e 50-b 058f 926389c

C 5815dd 2-4f 99-4360-b 794-b 0681530ec 9b

0663bdb 4-669d -4693-94eb -e 517de 482249