AÜSSAM (Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü) toplantılarında bu hafta "İletişimde Bir Davranış Biçimi Olarak Atılganlık" başlığıyla bir program düzenlendi. Sağlık Yüksekokulu Öğr. Gör. Gonca ÜSTÜN’ün konuşmacı olarak katıldığı programda iletişimde kullandığımız çekingen, saldırgan ve atılgan davranışlar tanımlanarak, katılımcıların yaşam olayları karşısında gösterdiği atılganlık becerilerinin farkına varmalarını sağlayacak uygulamalar yapıldı. Atılgan davranışların geliştirilebilir olduğunu vurgulayan Üstün; aynı zamanda bu becerilerin kişisel memnuniyet kazandırdığını, sosyal etkileşimi güçlendirdiğini ve öz güveni arttırdığını ifade etti. Programa Sağlık Yüksekokulu Müdür ve akademisyenlerinin yanı sıra çeşitli bölümlerden öğrencilerimiz katıldı.

Kenan hoca 3

Kenan hoca 1

Kenan hoca 2