Kyt-İsa-595- Satın Alma

Kyt-İsa-596- Bölüm Yazışmaları İş Akış Şeması

Kyt-İsa-597- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı

Kyt-İsa-598- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Devir Yoluyla Malzeme Giriş

Kyt-İsa-599- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hibe Yoluyla Malzeme Giriş

Kyt-İsa-600- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı

Kyt-İsa-601- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Sayım ve Devir İşlemleri

Kyt-İsa-602- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Kyt-İsa-603- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Kyt-İsa-604- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Zimmet Verme

Kyt-İsa-605- Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Kyt-İsa-606- Ara Sınav / Mazeret Sınavı İş Akış Şeması

Kyt-İsa-607- Askerlik İş Akış Şeması

Kyt-İsa-608- Bütünleme Sınavı İş Akış Şeması

Kyt-İsa-609- Çift Anadal İş Akış Şeması

Kyt-İsa-610- Değisim Programları ve Özel Öğrenci Olarak Ders Alma İş Akış Şeması

Kyt-İsa-611- Ders Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kyt-İsa-612- Eğitim Öğretim Programları İş Akış Şeması

Kyt-İsa-613- Engelli Öğrenci İş Akış Şeması

Kyt-İsa-614- Katkı Payı ve Öğrenim Kredisi İş Akış Şeması

Kyt-İsa-615- Kayıt Silme İş Akış Şeması

Kyt-İsa-616- Kesin Kayıt İş Akış Şeması

Kyt-İsa-617- Mezuniyet İş Akış Şeması

Kyt-İsa-618- Mezuniyet Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması

Kyt-İsa-619- Öğrenime Ara Verme İş Akış Şeması

Kyt-İsa-620- Sınav sonuçlarına İtiraz İş Akış Şeması

Kyt-İsa-621- Sınavların Yapılış Şekli

Kyt-İsa-622- Yarıyıl / Yarıyıl Sonu Sınavları İş Akış Şeması

Kyt-İsa-623- Yatay Geçiş İş Akoş Şeması

Kyt-İsa-624- Açıktan Atanma İş Akış Şeması

Kyt-İsa-625- Emeklilik İş Akış Şeması

Kyt-İsa-626- Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şeması

Kyt-İsa-627- İstifa-Askerlik-Ücretsiz İzin İş Akış Şeması

Kyt-İsa-628- Nakil İş Akış Şeması

Kyt-İsa-629- Naklen Geliş İş Akış Şeması

Kyt-İsa-630- Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması

Kyt-İsa-631- Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İş Akış Şeması

Kyt-İsa-632- Akademik Personelin Belge Talebi İş Akış Şeması

Kyt-İsa-633- Arastırma Görevlisi Alımı İş Akış Şeması

Kyt-İsa-634- Bilgi Edinme İş Akış Şeması

Kyt-İsa-635- Bilimsel Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Duyurusu İş Akış Şeması

Kyt-İsa-636- Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması İşlemleri İş Akış Şeması

Kyt-İsa-637- Bölüm Başkanı Atama İş Akış Şeması

Kyt-İsa-638- Bütçe Teklifi İş Akış Şeması

Kyt-İsa-639- Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması

Kyt-İsa-640- Doktora Öğreitm Üyesi Alımı İş Akış Şeması

Kyt-İsa-641- Evrak Kayıt İş Akış Şeması

Kyt-İsa-642- Genel Evrak İş Akış Şeması

Kyt-İsa-643- Görev Süresi Uzatma İş Akış Şeması

Kyt-İsa-644- Gündemin Hazırlanması Kararların Yazımı Kararların İmzaya Sunulması İş Akış Şeması

Kyt-İsa-645- Kurul Toplantılarına Hazırlık İş Akış Şeması

Kyt-İsa-646- Kurum Dışı Yazışmalar İş Akış Şeması

Kyt-İsa-647- Yönetim Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Şeması