Ebelik laboratuvar

 EBELİK LABORATUVARI

         Ebelik laboratuarımız, doğum ve kadın sağlığı alanında yapılan tıbbi uygulamaların laboratuar ortamında simülasyon teknikleriyle yapılabilmesi için yeterli donanıma sahiptir. Hastanede yapılan işlemlerin (bakım, müdahale) laboratuar ortamında maketler üzerinde simülasyon ile öğrenilmesi, öğrencilerin hastane ortamında karşılaşacakları işlemlere ilişkin kendilerine güven duymalarına ve klinik ortama daha kolay uyum sağlayabilmelerine yol açarak eğitimin niteliğini arttırmaktadır.

         Laboratuarımızda iki adet doğum maketi olup, bu maketler üzerinde gebe muayenesi, doğum eylemi uygulaması, bebeğin durumunu anlama ve kalp sesinin dinlenmesi gibi uygulamalar dışında, damar yolu açma vb girişimlere olanak tanıyacak biçimde tasarlanmış nitelikli simülasyon araçlarımızdandır.

         Gebe muayenesi ve doğum uygulaması yapılan tam boy doğum simülatörleri (Doğumla ilgili uygulamaların maket üzerinde gerçeğinin bir benzerini uygulamakta kullanılır), NST cihazı (Anne karnında bebek kalp sesleri ve anne ağrılarının grafik şeklinde ölçülebilmesinde kullanılır), epizyotomi simülatörü (doğum kesilerinin dikilmesi için), bebeğin gebelik boyunca anne karnındaki gelişimini gösteren maketler ve doğum eyleminde kullanılan diğer araç-gereçler gibi anne ve bebek üzerinde yapılan uygulamalarda kullanılmak üzere çok sayıda laboratuar malzemesi bulunmaktadır.