Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurhan DOĞAN’ın yürütücülüğünü yaptığı, Yrd. Doç. Dr. Seval MÜSÜROĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Kenan GÜMÜŞ’ün araştırmacı olduğu BAP destekli “65 Yaş Üstü Bireylerin Algıladıkları Duygusal İstismar ve Depresyon Düzeyleri”  adlı çalışma ve Yrd. Doç. Dr. Kenan GÜMÜŞ ile Yrd. Doç. Dr. Nurhan DOĞAN’ın yer aldığı “Türkiye’de Adli Hemşirelik, Çalışma Alanlarına Özgü Sistematik Bir Literatür İncelemesi” adlı çalışma 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında, Kırıkkale Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve Türkiye Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile Yozgat’ta düzenlenen “Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi”nde sözel bildiri ödülüne layık görülmüştür.

 

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Sözlü Bil 1

Sözlü Bil 2 (1)

Sözlü Bil 3