Sağlık Bilimleri Fakültemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ ve Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Gülay BİNGÖL, Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı kapsamında 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Debrecen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim elemanları ve öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundular. Erasmus Ders Verme kapsamında Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ “Implementation of Nursing Process” ve Öğr. Gör. Gülay BİNGÖL “Medical Nutrition Treatment in Diabetes Mellitus” başlıklı eğitim konuları ile lisansüstü hemşirelik bölümü öğrencilerine ders vererek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaştılar. Öğretim elemanlarımız aynı zamanda Macaristan’ın Nyireghaza kentinde bulunan eğitim ve araştırma hastanesinin “Yoğun Bakım Ünitesi”, “Acil Bakım Ünitesi” ve “İç Hastalıkları Kliniği” gibi çeşitli kliniklerini de ziyaret ederek bu kliniklerde çalışan hemşire ve hekimlerle hasta bakım-tedavi hizmetleri konularında görüştüler. Ayrıca farklı ülkelerden Erasmus programı ile gelen lisans düzeyindeki hemşire öğrencileri ile de etkileşimde bulundular. 

 

namee