Öğretim elemanlarının dikkatine

YÖK, üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihi itibari ile uzaktan eğitim sürecine geçmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda sürecin zamanında başlayabilmesi için Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM); derslerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının öğrenme yönetim sistemine entegrasyonlarını yapmaktadır. Öğretim elemanlarımız 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar dönemi 6. haftasından itibaren anlatacakları derslere ait ders içeriklerini 23 Mart 2020’den itibaren sisteme yükleyebilecek ve öğrencilerin erişimine açabilecektir. Bu konu ile ilgili uygulama esasları UZEM’in sayfasında yayımlanmıştır. Bu uygulama esasları doğrultusunda hazırlıkların yapılması hususunda gereğini rica ederim.