Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 3-5 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen 5.Uluslararası 9.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) sayfasında yayınlandı.

 1 (3)

ICM ile ilgili kısa bilgi (sayfasından): 

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM), dünyadaki ebelerin mesleki örgütlenmelerini temsil eden ve destekleyen, akredite bir sivil toplum örgütüdür. Anne ve yenidoğanın bakımında ortak hedeflere ulaşmak için ebelik mesleğini ve tüm dünya ebelerini temsil eder. ICM, dünya genelinde üye dernekler yoluyla toplam 500.000 ebe'yi temsil etmektedir. Ülkeler bağlı bulundukları ICM bölge federasyonuna başlıdır ve tüm bölge federasyonları da ICM genel merkezine bağlıdır.

ICM altı bölgede düzenlenmiştir:

  • Afrika (Anglophone ve Francophone)
  • Amerika Kıtası (Kuzey Amerika ve Karayipler ve Latin Amerika)
  • Batı Pasifik
  • Doğu Akdeniz
  • Güneydoğu Asya
  • Avrupa (Kuzey, Orta ve Güney)

Ülkemizi temsilen Türk Ebeler Derneği, Güney Avrupa Bölge Federasyonuna bağlıdır.

Şu anda tüm dünyada, 113 ülkeyi temsil eden 132 Ebelik Derneği bulunmaktadır. Bunlar, bulundukları kıtalara göre bir araya gelerek önce federasyonlar şeklinde yapılanmış ve bu federasyonlar da ICM çatısı altında toplanmıştır.

1900’lü yıllardan beri dünya ebeleri bir araya gelerek örgütlenme çalışmaları yapılmış, savaş zamanı aksamalar olmuş nihayet 1922’de Belçika’da, Ebeleri temsil edecek bir kuruluş olarak, “the International MidwivesUnion” (IMU) kurulmuştur. 1954 IMU yerini ICM’e bırakmıştır. ICM her yıl bir tema belirleyerek dünya ebelerine bildirir ve çalışmalar bu çerçevede sürdürülür. 2018 ebelik teması ise “Midwivesleadingthewaywithqualitycare” dir.

ICM, WHO, UNFPA ve diğer BM Ajansları ile yakın şekilde çalışır; Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Federasyonu (FIGO), Uluslararası Pediatri Derneği (IPA), Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) gibi sağlık alanındaki profesyonel kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği halindedir.