Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalından iki öğretim üyemiz sözel sunumları ile Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen Uluslararası 46. EDTNA/ERCA Konferansında üniversitemizi temsil ettiler. Hemşirelik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eylem Topbaş; Peritoneal Dialysis başlıklı oturumda: “The Effect of Simulated Peritoneal Dialysis Practise On Psychomotor Skills And Self-Sufficiency of Students” başlıklı sözel bildirisi ile, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Banu Terzi ise; Haemodialysis başlıklı oturumda: “Comparison of Sleep Quality And Good Dialysis Index of Patients Undergoing Hemodialysis” başlıklı sözel sunumu ile konferansta yer aldı. Çalışmada Öğretim Görevlileri Gülay Bingöl ve. Öznur Görgen de yer aldı.

Ana teması “True Partnership and Global Approach in Management of Renal Care” olan konferansta, hemodializ, ev diyalizi, periton diyalizi, transplantasyon, güvenli vasküler girişim, renal replasman tedavisi, beslenme, diyaliz kateter bakımı gibi kronik böbrek yetmezliği hastalarının bakım ve tedavisini içeren çok sayıda konu başlığı altında oturum ve workshoplar düzenlendi. Konferansta yaklaşık yetmiş ülkeden gelen katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunuldu.

 1

3

2

4,1