YAZ OKULUNDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

    Amasya Üniversitesi öğrencilerinin diğer üniversitelerde açılan yaz okullarından uygulaması olan dersleri alabilmeleri için klinik uygulama süresince “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin belgeninyaz okulunun yapılacağı ilgili üniversiteden temin edilmesi ve bölüm başkanlığına getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurular onaylanmayacaktır.