Yükseköğretim Kurulu tarafından,hemşirelik lisans proğramlarının eğitim kalitesinin arttırılması ve standartlarının yükseltilmesi amacı ile ‘’hemşirelik lisans eğitimi çalıştayı ‘’ düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr.M.A.Yekta SARAÇ’ın katılımıyla YÖK konferans salonunda düzenlenen toplantıya YÖK Başkan vekili Prof.Dr.M.İ.Safa KAPICIOĞLU ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof.Dr.Rahmi ER,Prof.Dr.Mehmet ŞİŞMAN ve Prof.Dr.Ömer AÇIKGÖZ, Doç.Dr.Zeliha Koçak TUFAN’ın yanı sıra,ilgili yükseköğretim kurumlarının dekan,dekan yardımcısı ve bölüm başkanları,Sağlık Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri ile öğrenci temsilcileri katıldı.

Hemşirelik eğitimindeki mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi ve önerilerin uygulanabilmesi için bir yol haritasının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışında YÖK Başkanı Prof.Dr. M.A. Yekta SARAÇ tarafından hemşirelik ve Hemşirelik eğitiminin önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirildi.YÖK Başkanının konuşmasının ardından YÖK Başkanvekili Prof.Dr.M.İ.Safa  KAPICIOĞLU moderetörlüğünde gerçekleştirilen ‘’Yükseköğretim Hemşirelik Eğitiminin Değerlendirilmesi’’ konulu oturuma geçildi.

Fakültemizi Dekan Yardımcımız Yrd.Doç.Dr.Kenan GÜMÜŞ’ün temsil ettiği ‘’Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı’’ raporu ve sunumlarına ilişkin  bilgiler Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan Yükseköğrenim Dergisi’nde yer alacaktır.Ayrıca HEMED web sayfasından da(www.hemed.org.tr) çalıştay dökümanlarına ulaşılabilecektir.

 

Sadbek 1

Sadbek 3