Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.Arzu CANSARAN

Başkan

Prof.Dr.Kemal POLAT

Üye

Prof Dr.Mehmet Fatih KÖKSAL

Üye

Prof.Dr.Vahit KONAR

Üye

Doç.Dr.Cengiz YILDIRIM

Üye

Doç.Dr.Melek GÜL

Üye

Dr.Öğr. Gör.Seval MÜSÜROĞLU

Üye